ANTIMATERIJA ŠE VEDNO MANJKA

Trenutno vodilna evolucionistična razlaga nastanka vesolja je teorija velikega poka, ki v bistvu pravi, da je nič eksplodiral v vse. Del tega procesa je pretvorba energije v materijo po znameniti Einsteinovi formuli E = mc2. Standardni zakoni fizike delcev pravijo, da pri tej pretvorbi mora nastati enaka količina materije in antimaterije. Kako to, da naše vesolje sestoji večinoma iz materije, medtem ko antimaterijo predstavljajo le redki delci, ki nastanejo na primer pri poskusih s trki velikih energij in obstajajo le kratek čas? Delci antimaterije imajo v primerjavi s pripadajočimi delci materije enako maso, nasprotni naboj (če gre za delec z nabojem) in nasprotni magnetni moment (tj. navor, ki izhaja iz interakcije z magnetnim poljem). Delci antimaterije hitro reagirajo z delci materije in se medsebojno uničijo, npr. antielektron (pozitron) z elektronom, antiproton s protonom, antinevtron z nevtronom itd. Kako je torej materija preživela uničenje zaradi enake količine antimaterije?

Zagovorniki velikega poka pravijo, da je večina materije bila uničena zaradi antimaterije in da so tako nastali fotoni kozmičnega sevanja iz ozadja. Za vsak proton obstaja milijardo takih fotonov, zato trdijo, da je zgodnje vesolje vsebovalo milijardo in en proton za vsako milijardo antiprotonov – in da je preživel le ta en proton.[1]

Da bi energija lahko proizvedla to rahlo neravnovesje, bi v temeljnem ustroju vesolja morala obstajati asimetričnost, zato raziskovalci v CERN-u skušajo odkriti neravnovesja med protoni in antiprotoni. V svojem novejšem in izredno zahtevnem eksperimentu so izmerili magnetni moment antiprotona 350-krat bolj natančno kot prej, tj. z natančnostjo 1,5 delca na milijardo.[2] Poskus je pokazal, da ima antiproton nasprotno enak magnetni moment kot proton, kar pomeni, da v zgodnjem vesolju ni bilo dovolj asimetričnosti, da bi pojasnila preobilje materije. Vodilni raziskovalec, Christian Smorra, je dejal: »Vsa naša opazovanja kažejo na popolno simetrijo med materijo in antimaterijo, kar pomeni, da vesolje sploh ne bi smelo obstajati.«[3] Vsaj ne vesolje velikega poka.

Vir:

Sarfati, J., Big Bang universe should not actually exist – Antimatter still missing! Creation 40(2), 55, 2018

[1] Lewis, G. in Barnes, L., A Fortunate Universe: Life in a Finely Tuned Cosmos, pogl. 6, Cambridge University Press, 2016.

[2] Smorra in sod., 2017, A parts-per-billion measurement of the antiproton magnetic moment, Nature 550 (7676): 371 – 374.

[3] Smorra, C., navedeno v Osborne, H., The universe should not actually exist, CERN scientist discover, newsweek.com, 25.10.2017.