ZAKAJ SPLOH KARKOLI OBSTAJA?

Pri vprašanjih začetka vesolja nimamo opravka samo z znanostjo, temveč tudi s filozofijo; ne gre samo za fiziko, marveč tudi za metafiziko (tj. o tem, kar je nad fiziko). Matematik in filozof G. W. F. Leibniz je postavil znamenito vprašanje: ”Zakaj sploh karkoli obstaja?” (Zakaj nekaj je, zakaj ni vse nič?). Njegov odgovor je bil, da zaradi Bitja, ki je neskončno, večno, vsemogočno, neuničljivo. Materialist Hume tega ni prenesel in je predlagal, da je namesto Bitja kar materialno vesolje.

VESOLJE IMA ZAČETEK IN VZROK 

Najprej se vprašajmo, ali je vesolje večno ali ima začetek. Vesolje ni večno. To dokazujejo argumenti o končni starosti vesolja. Vesolje je sicer lahko staro, toda ima začetek.

Nato se vprašajmo, ali začetek vesolja ima vzrok ali ne. To, da nima vzroka, odpade, kajti nekaj (karkoli) ne more priti iz niča in po niču in brez razloga. Vesolje torej ima začetek in vzrok. Ker je vesolje prostor-čas, mora vzrok vesolja presegati prostor in čas.

Nazadnje se vprašajmo, ali je vzrok začetka vesolja neosebni ali osebni. Začetek terja voljo (odločitev), to pa ima le oseba. Neosebni vzrok začetka vesolja torej odpade. Vesolje ni večno, ima vzrok in ta vzrok je Oseba. Ta oseba presega prostor in čas in je očitno nadvse močna – ta Oseba je Stvarnik.

KDO JE POTEM USTVARIL STVARNIKA?

Če je Stvarnik obstajal pred začetkom vesolja, kaj je bilo pred Stvarnikom?

Mnogim se zdi neumno ali vsaj neznanstveno, če nekje presekamo niz vprašanj ”Kaj je bilo pred tem?” s trditvijo, da je čisto prvi vzrok Bog. Toda tudi v naturalističnem nazoru se preseka zgodbo, le da je po nazoru materialistov tam namesto vsemogočnega Stvarnika kar nič (in to neinteligentni, nesmiselni, brezvoljni nič).

Odgovor na zastavljeno vprašanje je lahko: Stvarnik ni ustvarjen in za svoj obstoj ne potrebuje vzroka. Vzrok svojega obstoja ima vse, kar se začne, tj. vse, kar ima svoj začetek v času. Fizika pravi, da se je čas začel v začetku vesolja, skupaj s prostorom (spomnimo: vesolje je prostor-čas). Takrat je Stvarnik že obstajal, saj je On ustvaril prostor-čas. Torej je Stvarnik nad prostorom in časom. Stvarnik časa ne more imeti svojega začetka v času, torej Stvarnik ni bil povzročen, sam pa je prvi vzrok vsega.

Vir: W.L. Craig, Reasonable Faith, http://www.reasonablefaith.org/