Že prva vrstica Biblije (Geneza 1:1) oporeka ostalim religijam:

Religija


”V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo.” (Gen 1:1)


Ateizem: Ni Boga.


Bog obstaja in je bil prisoten na začetku. Bog je ustvaril vesolje. Vesolje ni večno in ni ustvarilo sebe.


Agnosticizem: Nemogoče je vedeti, ali Bog obstaja.


Bog se je razodel (tj. odkril, javil) preko Biblije, možno ga je odkriti iz opazovanja načrtovanosti narave ipd.


Dualizem: Dobro in Zlo večno obstajata skupaj.


Bog je ustvarjal sam in je samo dober, ne zloben. Bitja, ki so postala zlobna, so bila izmed ustvarjenih.


Končni bog (npr.”Open Theism” in ”Process Theology”)


Bog je ustvaril prostor-čas, torej ni omejen z ničimer v vesolju, vključno s prihodnostjo, saj je Bog ustvaril tudi čas.


Evolucija: Od mikroba preko živali do človeka.


Bog je ustvaril vse (ni uporabil domnevne evolucije).


Humanizem: Človek je merilo vsega.


Bog nas je ustvaril, torej je Bog merilo vsega. 


Materializem: Materija (masa-energija) je edina realnost.


Bog je ustvaril tudi materijo (maso-energijo), zato slednja ni večna ali samoobstoječa.


Naturalizem: Naravni zakoni opisujejo vse.


Bog vlada tudi naravnim zakonom, saj jih je določil.


Panteizem: Vse je bog. Bog in stvarstvo sta eno.


Bog je ustvaril vesolje. Bog ni isto kot stvarstvo.


Panenteizem: Vse je v bogu.


Bog presega to, kar je ustvaril. Bog je nad stvarstvom.


Politeizem: Obstaja več bogov.


Samo en Bog je ustvaril vse, samo eden je Stvarnik.


Sarfati, J., 2013. In the beginning God created—or was it a quantum fluctuation? Creation.com http://creation.com/god-created-not-quantum-fluctuation (7.4.2014)

 

ZAKAJ KRŠČANSTVO?

Zakaj naj bi sprejeli krščanstvo, zakaj ne bi raje verjeli v bogove drugih verstev?

Najprej zelo kratek, a zelo pomemben poudarek: s ”krščanstvom” je tu mišljena vera, ki temelji na Bibliji brez najrazličnejših človeških dodatkov. To, da se današnje velike verske skupnosti imajo za ”krščanske”, še ne pomeni, da to tudi dejansko so v smislu upoštevanja celotne Biblije (ne le odlomkov, ki jim ustrezajo).

Zakaj verjeti v Boga, ki se razodeva po Bibliji, vsem ustvarjenem, Jezusu Kristusu in vesti?

1) Noben drug ”veliki učitelj človeštva” ni trdil reči, kakršne je učil Jezus – in noben drug ”ustanovitelj religije” ni vstal od mrtvih.

2) Biblija je zgodovinsko preverjen vir. Ker ne vsebuje preverjeno napačnih trditev o preteklosti, ni osnove za pomisleke glede vere v njene duhovne resnice.

3) Mnoge religije učijo, da smo ljudje grešni (tj. da se po lastni naravi upiramo Bogu, oz. temu, kar je prav), toda večina to ”rešuje” tako, da ljudi spodbuja, naj se pač močno potrudijo, da ne bodo grešniki. Ljudje sami po sebi tega ne moremo doseči, tj. sami po sebi ne moremo spremeniti svoje padle narave. (Mimogrede: Geneza pove, kako je prišlo do tega, in to, da bo Bog zagotovil rešitev.)

Spet druge religije učijo, da si je odrešitev treba tako ali drugače zaslužiti z dobrimi deli ali žrtvovanjem.

V nasprotju s tem Biblija uči, da je naša rešitev terjala posebno Božje posredovanje – učlovečenje Božjega Sina, Jezusa Kristusa, in njegovo smrt. S svojo smrtjo je Jezus plačal ceno in nas odkupil. Rešeni smo po Božji milosti z vero, ne pa zaradi naših dobrih del. Z drugimi besedami: Rešeni smo, ker se nas je Bog v svoji dobroti usmilil; z vero sprejemamo, da Jezusova daritev zadostuje tudi za nas; četudi bi naredili veliko dobrih del, to samo po sebi ne bi zadoščalo za večnost pri Bogu.

4) Prava vera v Jezusa Kristusa zelo konkretno izboljšuje posameznika. Biblija uči, da Bog svojega vernika postopoma posvečuje (tj. postopoma postajamo bolj sveti, se pravi boljši).

Kako vedeti, katera ”sveta knjiga” je prava?

Ugovor se pogosto glasi nekako takole: ”Kristjani trdite, da je Biblija sveta in da svete knjige drugih verstev niso svete. Toda hindujci imajo Vede za svete in muslimani imajo Koran za svet – zakaj naj bi torej verjeli vam, ne njim?”

To je dobro vprašanje, toda kaj ”svet” pravzaprav pomeni? Pomeni, da je ”Božjega izvora”. Toda to pomeni, da vsa verstva ne morejo imeti prav, ko trdijo, da je njihova sveta knjiga od Boga, saj si te knjige nasprotujejo. Na primer Biblija pravi, da je Jezus pot, resnica in življenje (Janez 146) ter da je umrl za naše grehe in da je tretji dan vstal od mrtvih (1 Korinčanom 15,1-4) in da nihče ne pride k Očetu razen z vero v Jezusa. To nasprotuje vsem drugim ”svetim knjigam”.

Mnogi mislijo, da so ”vse religije enake” in/ali da ”obstaja mnogo poti do Boga”, toda povsem jasno je, da je krščanstvo izrazito drugačno od drugih verstev. Ena teh razlik je, da je Jezus Kristus živi Odrešenik – po vstajenju iz groba (ki ga je napovedal precej pred križanjem) se je med drugim pokazal preko 500 pričam (1. Korinčanom 15,6) – drugi ustanovitelji verstev pa so strohneli v svojih grobnicah. Torej je Jezus na edinstven način potrdil svoje trditve, da je Bog.

Ker smo na zemlji, praktično ne moremo preveriti tega, kar ”svete knjige” učijo o nebeških rečeh. Lahko pa preverimo, kaj učijo o zemeljskih rečeh (glej Janez 3,12).

Katera knjiga najbolje pojasni zemeljsko geologijo: zakaj lahko vidimo gorske plasti nad plastmi sedimentov, ki so videti, kakor bi bile dvignjene in prepognjene, ko so bile premočene, v njih pa so po vsem svetu pokopane rastline in živali? Biblija.

Katera knjiga najbolje pojasni biologijo: zakaj se rastline in živali razmnožujejo ”po svojih vrstah”, zakaj imamo moški in ženski spol, zakaj ženske trpijo pri porodu, zakaj imamo vse več mutacij in genetskih težav – kakor da je vse stvarstvo ”ujetnik propadanja”? (Rimljanom 8,20-22) Biblija.

Kaj pa število in porazdelitev ljudi po svetu – če računamo nazaj z uporabo standardnih stopenj rasti prebivalstva, pridemo do nekaj prednikov pred okoli 4.500 leti nekje na Bližnjem vzhodu – ali ni to skladno z Biblijo?

Kaj pa poljedelstvo? Ali je zgolj naključje, da mnoge izmed naših kulturnih rastlin prihajajo iz plodnega področja med rekama Tigris in Evfrat, kar je ”naključno” prav tam, kjer je stal, sodeč po Bibliji, babilonski stolp?

Toda to še ni vse. Nobena druga ”sveta knjiga” ne opisuje smrti kot ”sovražnika”. (1.Korinčanom 15,26) Poglejte žalujoče, ko umre njihov ljubljeni; očitno je, da je nekaj narobe, smrt je vsiljivec, prav kakor pravi Biblija. In Biblija ne opiše le problema, marveč tudi edino logično rešitev.

Nazadnje še tole: Tistim, ki zares iščejo resnico in življenje, je Jezus obljubil, da ”kdor išče, najde”. (Matej 7,8) To je obljuba, ki jo lahko vsak preveri.

religije, simboli

Slika: Simboli verstev. Vir: http://creation.com/holy-books (pridobljeno 2.9.2015)

Viri:

Catchpoole, D., 2003. Holy books? Which one are you going to trust? Creation 26(1):19; http://creation.com/holy-books (pridobljeno 2.9.2015)

Cosner, L., 2015. Why Christianity? http://creation.com/why-christianity (pridobljeno 2.9.2015)