Potop

Katastrofična tektonika

Potek potopa opisuje t.i. katastrofična tektonika, za katero možne mehanizme predlagajo Batten in sod. (2013) ter Brown (2001). Čeprav gre pri omenjenih avtorjih za nekoliko različna mehanizma, ju lahko v grobem združimo v naslednjo razlago: Potop se je začel s tem, da se je oceansko dno (ki skupaj s kopnim tvori zemeljsko skorjo, ta […]

By |10 marca, 2014||0 Comments|

Odkod vsa ta voda in kam je šla?

Biblija poroča, da je voda prišla iz ”studencov velikih globin” in ”nebesnih zapornic” (1. Mz 7:11), po koncu potopa pa so se gore dvignile, doline pogreznile (Ps 104:8) in voda je odtekla na preoblikovano površje. Voda, ki je poplavljala v času potopa, je bila ves čas na Zemlji, in sicer na površju, pod površjem […]

By |10 marca, 2014||0 Comments|

Je bil potop le lokalna poplava?

Tisti, ki so mnenja, da Biblijskega opisa potopa ni treba jemati dobesedno, zagovarjajo, da potop ni bil globalna katastrofa, pač pa le huda lokalna poplava. Toda še tako velika lokalna poplava, predpostavljena npr. na območju Mezopotamije, ne more pojasniti naslednjega: lokalna poplava ne bi mogla segati preko gorskih vrhov  in ne bi bila tako […]

By |10 marca, 2014||0 Comments|

Je poročilo o potopu pravljica za otroke?

Biblijsko poročilo o potopu imajo mnogi za pravljico. Njihov ugovor se pogosto začenja z vprašanjem, odkod naj bi vsa ta voda prišla in kam je izginila. Vprašanje je seveda upravičeno, a nikakor ni brez smiselnega odgovora.
S potopom, kot ga opisuje Biblija, lahko razložimo naslednje: tektoniko, magnetne variacije na oceanskem dnu, sedimente, nahajališča premoga in […]

By |10 marca, 2014||0 Comments|