Bates dodaja, da je veliko raziskovalcev pri analizi poročil prič prezrlo naslednje:

”Med populacijo ugrabljencev so tudi ljudje z religioznimi prepričanji, toda zelo očitno je, da med njimi ni ene skupine ljudi. To so kristjani. Tu moramo biti previdni glede definicije, kdo je kristjan. Mnogo ljudi trdi, da so kristjani; tj. imajo krščanske ideale ali moralo, hodijo v cerkev in se morda celo smatrajo za dobre ljudi. Nekateri med njimi še vedno redno poročajo o ugrabitvah. Toda jaz govorim o tistih, ki so poznani kot novorojeni, v Biblijo verujoči kristjani – torej tisti, ki se jih dandanes omalovažujoče opisuje kot krščanske fundamentaliste. Vse kaže, da se ET-ji (tj. Nezemljani – op. prev.) izogibajo tej izbrani skupini ljudi.”

(Bates, 2011).

Na to sta prva opozorila raziskovalca Jordan in Clark, ki, zanimivo, sploh nista bila kristjana. Ko sta prišla na idejo, da je v ozadju NLP pojavov kaj duhovnega, sta se sprva znašla v slepi ulici. Poročila so kazala, da ugrabitve doživljajo muslimani, budisti, Judje, agnostiki. Opazila pa sta nenavaden trend:

”Kristjani, ki so poročali o izkušnjah ugrabitev, so bili v glavnem ljudje, ki so intelektualno sprejeli obstoj Boga, a tega niso aplicirali osebno. Očitno pa je bilo, da med njimi ni bilo predanih, v Biblijo verujočih, pravih (ang. walk-the-walk) kristjanov.” (Clark in Jordan 2003, cit. po Bates 2011, str. 257). Še več: žrtve, ki so tekom stika z Nezemljani poklicale na pomoč ime Jezusa Kristusa, so Nezemljani morali takoj pustiti pri miru! Clark dodaja: ”Ko je število primerov naraščalo, so podatki pokazali, da se je v vsakem primeru, ko je žrtev poklicala ime Jezusa Kristusa, dogodek ustavil. Pika. Dokaze je bilo čedalje težje prezreti.”

(Clark 2003, cit. po Bates 2011, str. 259).