Biblijsko poročilo o potopu imajo mnogi za pravljico. Njihov ugovor se pogosto začenja z vprašanjem, odkod naj bi vsa ta voda prišla in kam je izginila. Vprašanje je seveda upravičeno, a nikakor ni brez smiselnega odgovora.

S potopom, kot ga opisuje Biblija, lahko razložimo naslednje: tektoniko, magnetne variacije na oceanskem dnu, sedimente, nahajališča premoga in nafte, ledeno dobo, velike platoje, plasti slane vode in kristalov globoko pod površjem, geološke plasti in fosile (Brown, 2001). Teorija katastrofične tektonike oporeka uveljavljeni naturalistični teoriji, po kateri naj bi se tektonske plošče že milijone let premikale enakomerno in tako počasi kot danes.