Pomenljiv je naslednji komentar pokojne dr. Karle Turner, ki je doživela izkušnjo ugrabitve in nato postala raziskovalka tega področja:

” […] obstaja več poročil iz nepovezanih primerov, kar potrjuje, da ti groteskni detajli niso proizvod posameznega neuravnovešenega uma. Ti detajli so prepričljiv dokaz, da v nasprotju s trditvami številnih NLP raziskovalcev izkušnja ugrabitve ni omejena na uniformni vzorec dogodkov. Tega pojava se enostavno ne da razložiti v smislu eksperimentov križanja vrst (ang. crossbreeding) ali znanstvenega raziskovanja človeške fiziologije. … Preden si dopustimo verjeti, da so zunajzemeljske interakcije dobrohotne, se moramo vprašati, ali razsvetljena bitja za svoja dobra dela potrebujejo krinko noči. Nas morajo paralizirati in nas narediti nemočne, nesposobne upora? Ali angeli morajo krasti naše zarodke? Ali morajo manipulirati z genitalijami naših otrok in sondirati naše rektume? So strah, bolečina in prevara skladni z visokimi duhovnimi motivi?”

(Turner 1993, cit. po Bates 2011, str. 242).