V tej rubriki bodo podani nekateri dokazi načrtovanja živih bitij, povzeti po knjigi J. Sarfati, By Design – Evidence for Nature’s Intelligent Designer – The God of the Bible, Creation Book Publishers, 2008. V omenjeni knjigi je dokazov več in so obravnavani (veliko) podrobneje.

Tu bodo predstavljeni glavni argumenti z naslednjih področij: letenje, navigacija in orientacija, posebni materiali, motorji, oči in vid.